2018

2017

Kilometrikorvaukset, työmatkat omalla autolla

42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä.
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri.
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa tai toista henkilöä.
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.

41 senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä.
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri.
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa tai toista henkilöä.
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.
Kotimaan matkojen päivärahat

Työmatkan kestoaika

Yli 6 tuntia: Osapäiväraha 19 €
Yli 10 tuntia: Kokopäiväraha 42 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

Vähintään 2 tunnilla: 19 €
Yli 6 tunnilla: 42 €

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Työmatkan kestoaika

Yli 6 tuntia: Osapäiväraha 19 €
Yli 10 tuntia: Kokopäiväraha 41 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

Vähintään 2 tunnilla: 19 €
Yli 6 tunnilla: 41 €

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus

10,50 €

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

10,25 €

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Puhelinkorvaukset

Puhelinetu 20 €

Puhelinetu 20 €

Sosiaaliturvamaksut palkasta

0,86%

1,08%

Työttömyysvakuutusmaksu, työnantaja

Palkat 2 083 500 € asti: 0,65%
2 083 500 ylittävästä €: 2,60 %

Palkat 2 044 500 € asti: 0,80%
2 044 500 ylittävästä €: 3,30 %

Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijä

1,90%

17-64-vuotiaat

1,60%

17-64-vuotiaat

TyEL, työnantaja

Sopimustyönantaja: 25,30 %*
Tilapäinen työnantaja: 25,30 %

* Maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja suurtyönantajan osalta vielä muut mahdolliset alennukset

Sopimustyönantaja: 25,10 %*
Tilapäinen työnantaja: 25,10 %

* Maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja suurtyönantajan osalta vielä muut mahdolliset alennukset

TyEL, työntekijän palkasta vähennettävät

Alle 53-v.: 6,35 %
53-62v.: 7,85 %
63-67v.: 6,35 %

Alle 53-v.: 6,15 %
53-62v.: 7,65 %
63-67v.: 6,15 %

YEL

Alle 53-v.: 24,10 %
53-62v.: 25,60 %
Yli 63v.: 24,10 %
YEL-työtulon alaraja: 7 656,26 €/v

Alle 53-v.: 24,10 %
53-62v.: 25,60 %
Yli 63v.: 24,10 %
YEL-työtulon alaraja: 7 645,25 €/v

Ryhmähenkivakuutus, keskimäärin

 0,07 %

0,07 %

Tapaturmavakuutus, keskimäärin, riippuu toimialasta

 0,80%

0,80%

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

0,86 %

1,08 %

Yrittäjien sairausvakuutusmaksu

1,70 % (jos palkka väh. 14 020€/v)

1,64%

Palkansaajien sairausvakuutusmaksu

1,53% (jos palkka väh. 14 020€/v)

1,58 %

Eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksu

1,53 %

1,45 %